Deelfietsaanbieders en andere mobiliteitsaanbieders tekenen intentieverklaring om meer te gaan samenwerken

15 mobiliteitsbedrijven en de vijf grootste gemeenten hebben een handtekening gezet onder de Openbike-2 Declaration of Intent. De Openbike II standaard moet het pad effenen voor een nieuwe en verbeterde manier van samenwerken tussen mobiliteitsaanbieders en MaaS aanbieders.

Voor gebruikers moet het makkelijker worden om bijvoorbeeld deelfietsen en -scooters van verschillende aanbieders te selecteren en huren vanuit een enkele (MaaS) app.

De standaard waarvan sprake is moet samenwerking efficiënter maken, omdat elke partij minder verschillende contracten hoeft te managen. Maar ook MaaS-diensten kunnen er van profiteren. In principe moet het makkelijker worden voor de klant om een reis van A naar B te plannen en hierbij uit het aanbod van verschillende deelfietsen te kiezen.

De intentieverklaring bevat afspraken over samenwerking tussen partijen ‘die een gelijk spelveld voor alle marktpartijen moet garanderen en (prijs)discriminatie tussen deelnemers moet voorkomen’, aldus Enigma Consulting die als trekker van het project fungeert. ‘Verder staat in de intentieverklaring hoe de MaaS-providers elke aanbieder van deelmobiliteit willen opnemen die voldoet aan de eisen en kwaliteitsnormen en de standaard voor data-uitwisseling ondersteunt.’

De intentieverklaring kan gezien worden als vervolg op een intentieverklaring (Openbike I) uit 2018, waar vooral sprake was van afspraken over de uitwisseling van data tussen onder andere deelfietsaanbieders en gemeenten. Daarnaast werden enkele meer algemene afspraken vastgelegd.

In deze versie II ligt de nadruk op verdergaande niet-technische afspraken tussen partijen en de ontwikkelingen rond MaaS. Nog steeds met het accent op de deelfiets, maar als het aan Ie&W ligt komt er ook een versie III,  die de afspraken moet verbreden met andere mobiliteitsvormren, zoals deelautoaanbieders. I&W is trouwens voornemens de afspraken binnenkort openbaar te maken.

De intentieverklaring is nu ondertekend door Amaze Mobility, ANWB, Cargoroo, Donkey Republic, Emotion, Felyx, Flickbike, GoAbout, HTMfiets, Innovactory International, Nazza, Radiuz – XXImo, TURNN, Urbee en Whim én door de vijf grootste gemeenten van Nederland. OV-fiets vinden we nog niet in het rijtje terug.

De deelnemers aan Openbike II zijn voor een deel anderen dan in 2018. Nogal wat van die partijen hebben afgehaakt. Volgens Enigma omdat (Chinese) aanbieders afhaakten of omdat aanbieders het in deze Corona-tijd niet konden bolwerken. Ook heeft men deze keer meer app-bouwers meegenomen in de afspraken.